LYKSETH GÅRD




VI SKAL SKAPE ET GODT OG ENGASJERT MILJØ

HVA KOSTER DET?

Stalleie pr mnd: kr 5800,-

(inkl halleie, skrittemaskin, utslipp, innslipp, et dekkenskift, 3 store bårer flis pr uke, inntil 10 kg ensilage eller 8 kg høy pr dag, 4 fôringer pr dag, bygg, havre, vitaminer, salt og kalk).


Det kan tilbys fast møkking eller andre ekstratjenester ut over det som er inkl. Ta kontakt med Kamilla for avtale og priser.


- Døgnoppstalling: kr 300,- (inne), kr 250,- (ute)

- Overnatting i brakker pr døgn: kr 250,- pr pers

- Halleie pr mnd: kr 1000,- pr halvår: kr 2500,-

- Drop-in: kr 150,- (v/ treninger kr 100,-)

- Drop-in på utebanen: kr 100,-


Det er industrivaskemaskin på stedet som kan benyttes av oppstallører.

- Vaskemaskin pr vask: kr 120,-


Ved treninger og andre arrangementer pleier vi å lage pakkepriser på oppstalling, overnatting og halleie. Ta kontakt med Kamilla for avtale.

ADRESSE

Lyksetvegen 22

2320 Furnes


Kamilla: 913 54 094

kn-sporthorses@outlook.com

TILBAKEMELDINGER

Ris, ros, ønsker, bilder - alle henvendelser ang hjemmesidene rettes til web@lyksethgard.no

 

Sist oppdatert: 23.11.19

HESTEKLINIKKEN

Veterinær Bente Storvik

924 11 729

bentestorvik@msn.com


Veterinær Hege S. Refsahl

907 37 621

www.vet-hs.no 


VETERINÆRVAKT: 62 56 24 30